Обговорення із стейкхолдерами освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 101 Екологія

10.03.2020 р. на кафедрі екології ХНУ відбулось обговорення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 101 Екологія із стейкхолдерами.

В обговоренні брали участь директор Національного природного парку «Подільські Товтри» Оцишен Олександр Васильович, завідувач кафедри екології ХНУ Міронова Наталія Геннадіївна, гаранти та члени проектних груп освітніх програм.

Учасники заходу обговорили проблему підготовки кваліфікованих фахівців на сучасному етапі розвитку країни. Порушувались питання вдосконалення теоретично-практичних курсів викладання навчальних дисциплін (Охорона біологічного та ландшафтного різноманіття, Заповідна справа та охорона біоресурсів, Моніторинг довкілля), баз практики, значущості викладання вибіркових навчальних дисциплін, важливості проходження практики здобувачами вищої освіти на об’єктах природно-заповідного фонду. Були отримані рекомендації від практиків НПП «Подільські Товтри».