Обговорення із стейкхолдерами проекту освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

2 березня 2020 року на кафедрі екології відбулося обговорення проекту освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини).

В обговоренні брали участь доцент кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Скрипник Сергій Васильович, завідувач кафедри Міронова Наталія Геннадіївна і члени проектної групи.

У процесі обговорення Скрипник Сергій Васильович зауважив, що освітня програма враховує сучасні вимоги до підготовки вчителів біології та основ здоров’я людини, її структура є чіткою, продуманою і збалансованою.

Також було рекомендовано доповнити обов’язкові компоненти освітньої програми навчальною дисципліною «Стратегія сталого розвитку», вивчення якої забезпечить здатність майбутніх вчителів реалізувати ідеї освіти для сталого розвитку.