Сучасному навчанню – сучасний освітній простір!

Оновлення матеріально-технічної бази кафедри екології
Хмельницького національного університету

У 2019 році Міністерство освіти і науки України виділило кошти для оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти (облаштування лабораторій з фізики, хімії та біології), що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 01 «Освіта/Педагогіка». До числа цих закладів потрапив і ХНУ, а саме – кафедра екології, яка здійснює підготовку фахівців за напрямом «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», сума коштів склала 300 тис. грн.

На виділені кошти було придбано високовартісне обладнання, а саме: інтерактивну панель, центрифугу, спектрофотометр, стерео- та бінокулярний мікроскопи, витяжну та сушильну шафи, ваги, дистилятор.

Для ефективного використання нового устаткування та створення новітнього освітнього простору Хмельницький національний університет додатково придбав устаткування та приладдя: монокулярні мікроскопи, дозиметри, набори мікропрепаратів і біопластів, навчальні об’ємні моделі та сучасні меблі. Для оформлення аудиторій та наповнення навчального простору довідковою та мотиваційною інформацією було створено сучасні стенди з високою якістю сприйняття.

Студенти напрямів «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» та «Екологія» розпочали другий навчальний семестр у нових кабінетах, обладнаних необхідним устаткуванням:

  • лабораторія мікроскопії,
  • лабораторія моделювання і прогнозування стану довкілля та ГІС-технологій,
  • лабораторія біології,
  • навчально-методичний центр біологічної та екологічної освіти.
    Щиро сподіваємось на «позитивний заряд» наших студентів на відмінне навчання в оновленому освітньому просторі!Колектив кафедри екології щиро дякує керівництву Хмельницького національного університету за підтримку наших ідей та за допомогу їх втілення!