1-302

1-302 лабораторія біотехнології та моніторингу довкілля: забезпечена сучасними меблями, лабораторно-технічним обладнанням, лабораторним посудом, стендами з наочними прикладами різних методів фільтрації. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Методологія та організація наукових досліджень», «Біотехнологія», «Біохімія», «Фізіологія рослин», «Фізіологія людини і тварин», «Радіоекологія», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», .