1-301

1-301 лабораторно-практичний кабінет: забезпечений новими меблями, скляними стелажами з колекціями мінералів та гірських порід, мотивуючими надписами,  навчальними стендами. В кабінеті проводяться заняття з таких дисциплін: «Геологія з основами геоморфології», «Загальна теорія здоров’я», «Збалансований розвиток».

 

1-302

1-302 лабораторія техноекології та моніторингу довкілля: забезпечена сучасними меблями, лабораторно-технічним обладнанням, лабораторним посудом, стендами з наочними прикладами різних методів фільтрації. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Техноекологія», «Біохімія», «Радіоекологія», «Фізіологія рослин».

1-303

1-303 Гербарна – містить стелажі, де зберігаються навчальний та науковий гербарій деревних і трав’яних рослин. Навчальний гербарій містить морфологічні та систематичні колекції. Науковий гербарій впорядковано за систематичним принципом за алфавітом; гербарії регіональних флор – за географічним принципом. У гербарній зберігаються колекції мохів, лишайників, грибів-трутовиків.

1-305

1-305 лабораторія моделювання та прогнозування стану довкілля: лабораторія має сучасні меблі, комп’ютерне обладнання та навчальні стенди. В лабораторії проводяться заняття з таких дисциплін: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Інформаційні технології в освіті».