Вітаємо з успішним захистом ДР магістрів!

20 та 21 грудня 2019 року відбувся захист дипломних робіт магістрів спеціальності «Екологія». Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень підготовки фахівців, ґрунтовні знання дисциплін, креативність та високий науковий рівень магістрів та …

ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

5 грудня 2019 року лекцію на тему «Позакласна і позашкільна робота з біології» з навчальної дисципліни «Методика навчання біології» для студентів спеціальності Середня освіта (Біологія) провела старший викладач кафедри теорії …