Міжнародна НПК “Подільські читання” 2019.

10-12 жовтня 2019 р. на базі Хмельницького національного університету проходила Міжнародна науково-практична конференція «ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ: Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика».

Співорганізаторами конференції виступили: Хмельницький національний університет, кафедра екології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти, Національний лісотехнічний університет України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy w Bydgoszczy (Польща), Національний природний парк «Подільські Товтри», Всеукраїнська екологічна ліга, Західноукраїнське орнітологічне товариство, Подільське екологічне товариство, товариство  Подільських  природодослідників та  природолюбів.

З привітанням до учасників конференції звернувся член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Войнаренко Михайло Петрович. Він озвучив також вітання від ректора Хмельницького національного університету члена-кореспондента НАПН України, доктора технічних наук, професора Скиби Миколи Єгоровича і побажав учасникам плідної праці та успіху у пошуку нових наукових підходів щодо вирішення екологічних проблем Поділля та охорони довкілля.

Окреслив наукові здобутки університету та кафедри екології проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, доцент Синюк Олег Миколайович.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися: Тетяна Дзюблюк – Директор департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації; Олег Даценко – перший заступник начальника державної екологічної інспекції у Хмельницькій області; Павло Золотий – перший заступник начальника управління – головний лісничий Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства; Інна Куцка – начальник відділу екології Хмельницької міської ради; Олександр Оцишин – директор Національного природного парку «Подільські Товтри».

Тетяна Дзюблюк
Інна Куцка

 

 

 

 

 

 

Крім представників природоохоронних державних органів, органів місцевого самоврядування, екологічної освіти Хмельницької області та засобів масової інформації, у роботі конференції взяли участь делегації науковців з:

 • Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету імені Івана Огієнка,
 • Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка,
 • Національного лісотехнічного університету України (м. Львів),
 • Львівського державного університету безпеки життєдіяльності,
 • Вінницької академії неперервної освіти,
 • Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Киів),
 • Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
 • Рівненського державного гуманітарного університету,
 • Гіпермаркету знань Edu Future 7W (м. Київ).

Під час пленарного засідання особливий інтерес в учасників конференції викликали ґрунтовні доповіді науковців:

Любомира Царика, д.геогр.н., професора із темою доповіді «Геоекологічні передумови розвитку екотуризму в Україні в контексті сталого природокористування»;

Миколи Матвєєва, к.б.н., доцента «Орнітофауна лісів високої природоохоронної цінності на території ДП «Ярмолинецьке лісове господарство»»;

Олександра Мудрака, д.б.н., професора «Шляхи збереження зубра (Bison Bonasus) на Поділлі: теорія і практика»;

Ігора Гудкова, д.б.н., професора «Зміни у складі біоценозів в зоні радіаційного впливу аварії на Чорнобильській АЕС»;

Василя Поповича, д.т.н., доцента «Екологічна та техногенна небезпека сміттєзвалищ Поділля»;

Віктора Карамушки, к.б.н., доцента «Інтегрування аспектів кліматичної безпеки у стратегічне планування розвитку об’єднаних територіальних громад».

 

Після пленарного засідання учасники конференції завітали на відкриття виставки фітокомпозицій «Щедра осінь Поділля», організованої кафедрою екології ХНУ на честь 57-річчя Хмельницького національного університету.

Визначною подією стала посадка пам’ятного дерева учасниками конференції на території Ботанічного саду ХНУ.

Спільне фото учасників конференції

Секційні засідання конференції працювали за такими напрямками:

 1. Екологічна безпека на регіональному та глобальному рівнях у контексті сучасних викликів природного, техногенного, соціально-політичного і військового характеру.
 2. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку Поділля та України. Регіональна екологічна політика.
 3. Моніторинг природних і антропогенних екосистем. Моделювання і прогнозування стану довкілля.
 4. Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Інноваційні природоохоронні технології.
 5. Сучасні ландшафтно-екологічні дослідження Поділля та суміжних територій.
 6. Охорона та збереження біотичного і ландшафтного різноманіття.
 7. Збереження фіторізноманіття в умовах ex situ.
 8. Екологічна освіта і виховання: науково-методичний і прикладний аспекти.
 9. Методика навчання природничих дисциплін у вищій і середній школі.

 

11 жовтня в рамках конференції учасники завітали на «Сонячну електростанцію ХНУ».

Після чого, здійснили екскурсійний виїзд до гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Башта» та гідрологічного заказника місцевого значення «Безодня», відвідали Державний історико-культурний заповідник «Межибіж».

На основі представлених наукових результатів робочою групою конференції підготовлено збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика».