МНПК «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації»

МНПК «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 квітня у м. Львів відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фіто меліорації» з нагоди 80-річчя від дня народження професора В.П. Кучерявого.

Володимир Панасович Кучерявий – доктор сільськогосподарських наук, український дендролог, урбоеколог, еколог, академік Лісівничої академії наук України.

Наукові інтереси Володимира Панасовича – особливості розвитку рослинності в умовах урбогенного та техногенного середовища, фітомеліорація, ландшафтна архітектура.

Здійснені вченим фундаментальні дослідження з цих проблем знайшли відображення у більш як 300-х публікаціях, у тому числі 23-х монографіях, навчальних посібниках та підручниках.

Кафедра екології Хмельницького національного університету щиро вітає видатного діяча науки і освіти, талановитого педагога, гарну людину та мудрого наставника із поважним ювілеєм!