Поводження з відходами

Метою вивчення курсу «Поводження з відходами» є забезпечення отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок, в результаті опанування яких студенти повинні
знати: правові основи управління в галузі поводження з відходами; організаційну структуру системи управління відходами; особливості адміністративного і економічного регулювання в галузі поводження з відходами; організацію моніторингу і контролю в галузі поводження з відходами; основні характеристики та властивості відходів; поводження з відходами;
уміти: вести облік відходів; планувати діяльність по управлінню відходами; вести реєстр місць видалення відходів; вести реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів; проводити паспортизацію відходів.

Залишити відповідь