Основи наукових досліджень

Після вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» студент має досягти таких результатів навчання:
знати:
– понятійно-термінологічний апарат науки;
– теоретичні та емпіричні методи пізнання;
– вимоги до написання наукових робіт;
– загальні принципи і підходи до виконання наукових досліджень;
– основи авторського права;
уміти:
– застосовувати методику наукових досліджень за спеціальністю;
– враховувати основні методологічні вимоги при проведенні наукових досліджень;
– складати програми наукових досліджень;
– аналізувати та узагальнювати результати наукових досліджень у формі статей, курсових робіт, випускних кваліфікаційних робіт;
– оформлювати результати досліджень, робити відповідні науково-практичні висновки. бути здатним:
– застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання для здійснення наукових досліджень за спеціальністю.

Залишити відповідь