Інформатика і системологія

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
– теоретичні основи інформатики;
– основні способи обробки та аналізу інформації за допомогою текстових редакторів, електронних таблиць; основи алгоритмізації та програмування;
– основні сучасні науково-технічні програми (НТП) у галузі екологи та охорони навколишнього природного середовища.
уміти:
– працювати на комп’ютері під управлінням операційної системи і вміти налаштувати її;
– виконувати аналіз та обробку інформації за допомогою додатка операційної системи;
– текстових редакторів, електронних таблиць;
– створювати алгоритми та розробляти програми використовуючи основні сучасні НТП для вирішення науково-технічних задач з екології та охорони навколишнього природного середовища.

Залишити відповідь