інформаційні технології в освіті.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен пояснити зміст основних понять дисципліни; визначати тип інформаційної технології та сферу її використання; виявити рівень інформаційної культури контингенту; застосовувати математичне та графічно-інформаційне, програмне забезпечення для обробки та аналізу даних, створювати освітні продукти на основі використання інформаційних технологій, володіти засобами і методами роботи із сучасними інформаційними технологіями, теоретичною базою, відтворювати практичні навички використання інформаційних технологій у процесі підготовки вчителів, робити висновки, щодо ефективності використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

Зміст навчальної дисципліни: Історичний аспект розвитку інформаційних технологій у світі та в Україні.  Ознайомлення з поняттями «інформація», «інформаційна культура», «інформаційна технологія». Зміст, методика та особливості використання інформаційних технологій у закладах освіти. Класифікація педагогічних програмних засобів. Організація інформаційних процесів. Аналітична обробка даних. Автоматизація процесів математичної обробки даних. Огляд та порівняльна характеристика програмного забезпечення  для занять зі студентами спеціальності.

Залишити відповідь