Поводження з відходами

Метою вивчення курсу «Поводження з відходами» є забезпечення отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок, в результаті опанування яких студенти повинні знати: правові основи управління в галузі поводження з відходами; організаційну структуру системи …

Основи наукових досліджень

Після вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» студент має досягти таких результатів навчання: знати: – понятійно-термінологічний апарат науки; – теоретичні та емпіричні методи пізнання; – вимоги до написання наукових робіт; – …

Інформатика і системологія

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати: – теоретичні основи інформатики; – основні способи обробки та аналізу інформації за допомогою текстових редакторів, електронних таблиць; основи алгоритмізації та програмування; – основні …

інформаційні технології в освіті.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен пояснити зміст основних понять дисципліни; визначати тип інформаційної технології та сферу її використання; виявити рівень інформаційної культури контингенту; застосовувати математичне та …